YOGA SUTRA - Den åttafaldiga vägen, ett förhållningssätt i ditt liv.

Yama - Vägleder oss i vårt förhållande till andra, men också mot oss själva. Det finns fem yamas.

  • Ahimsa - Kommer ur kärlek. Icke våld. Ta hänsyn till andra, i agerande, ord och även tankar.
  • Satya - Sanning. Att formulera sanningen så väl som möjligt utan att skada. Tänk Ahimsa först. 
  • Asteya - Att inte stjäla. Ta inte andras ägodelar, handlingar eller tankar.
  • Brahmacharya - Måttlighet. Ingen överdrift med nånting; mat, shopping, träning. Hitta lugnet i dig.
  • Aparigraha - "Inte vara girig"  Släpp taget om förväntningar. Tänk lite som: Det är resan inte målet.
Niyama - Handlar om attityder mot oss själva. Det finns fem niyamas.
  • Saucha - Renhet, i din kropp -genom asana, pranayama och din kost. Din miljö och rena tankar.
  • Santosha - Det underbara ordet Förnöjsamhet. Tillfreds med vem du är och vad du har omkring dig.
  • Tapas - Självdisciplin: Brinnande, hetta: Fokusera, ge inte upp. Så, inte den tapas man äter :)
  • Swadhyaya - Studier i självkännedom. Vända uppmärksamhet inåt. Skriva dagbok. Reflektera.
  • Ishvara Pranidhana - Lär känna dina begränsningar. Släpp taget och lita på en högre intelligens. 

Asana - Den del som de flesta tänker på när det gäller yoga. Asana, positionerna. De fysiska övningarna, en metod  till självkännedom. Gör din kropp stark och smidig, egentligen en förberedelse för meditation.

Pranayama -
 Andningsteknik, styrning av prana- energi. Vi andas ju hela tiden, men pranayama är en medveten andning, styr prana i kroppen - vår livskraft.

Pratyahara - 
Tillbakadragandet av sinnena. Underbart med alla våra sinnen, men de kan störa oss från att se all rikedom vi har inombords. Den liksom asana är förberedande för meditation.

Dharana - 
Koncentration. I en asana tex, koncentrera dig på andetaget och din kropp. Släpp det andra.

Dhyana - Meditation. Mentalfokusering

Samadhi -  Detta är den högsta upplevelsenivån och yogans mål; ett tillstånd av intensiv lycka, enhet, inre frid. Sinnet är kontrollerat och alla tankar är stilla. Absolut frihet som är oberoende av yttre omständigheter.